1. Voodoo   2. Healing
3. Atlantis   4. Loch Ness-odjuret
5. Bermuda-triangeln   6. Snömannen
7. Stonehenge   8. Mytologiska djur
9. Hypnos   10. Vampyrer
11. Exorcism   12. Orber


Vampyrer

Vampyren är en av den mest välkända och fruktade varelsen i vår moderna tid.
Myten kring vampyren har dock förändrats genom årtusendena. Därför finns flera definitioner på vad det egentligen är. Dagens vampyr liknar inte den vampyr som man fruktade förr i tiden.


Östeuropa

Begreppet vampyr härstammar ursprungligen från Östeuropa och tiden mellan 1400- och 1700-talet. Kyrkans tro var då att brottslingar, våldsmän och även häxor alltid blev vampyrer efter döden. Om de inte hunnit ångra sina synder och kunde bli välsignade, ansågs de nämligen inte kunna finna ro i döden.


Självmord ledde till vampyrskap

Man trodde också att självmord var en orsak till vampyrförvandling. Även i dessa fall kunde inte någon välsignelse göras och själen blev kvar i den begravda kroppen. Eftersom själen var kvar kunde kroppen heller inte förmultna. På natten reste sig därför dessa vampyrkroppar ur sina gravar - och begav sig av för att jaga välsignelse från någon levande för att få livskraft.

Människan antog redan i tidernas begynnelse - då krigare dog av förblödning - att blod hade något med liv att göra. Därför blev det en logisk koppling mellan vampyrernas jakt, och jakt på just blod.


Ett lik som reser sig ur sin grav

Den äldsta definitionen på en vampyr är alltså ett lik som reser sig ur sin grav för att jaga de levande och beröva dem deras blod.
Idag finns dock en helt annan bild av vampyren, en bild av en ofta tilltalande och sensuellt skön och till synes fullt normal människa - fast manipulerande och fortfarande med stark törst för människoblod.


Dracula

Grunden för den moderna bilden av vampyren började med den engelske författaren Bram Stoker och hans roman "Dracula" från 1897.

Stoker skapade där en figur i form av en stilig och proper greve från Transylvanien. I boken förförde greven unga flickor, för att sedan dricka deras blod. Författaren byggde romanen på de gamla östeuropeiska vampyrerna men blandade också in en verklig man, Vlad Tepes, en ovanligt grym och tyrannisk furste som levde i Rumänien på 1400-talet.

Romanfiguren Dracula får än i våra dagar stå som förebild för den moderna vampyrmyten. De moderna vampyrernas drag av blek hud, röda läppar, huggtänder - men även dragen av sensualitet och lockelse - är till största delen hämtade ur Bram Stokers och efterföljande författares inspiration.


Att döda en vampyr

Enligt myten finns flera sätt att döda vampyrer - hugga av huvudet eller klyva kroppen i två delar, slå en tjock träpåle genom magen och hjärtat, eller fylla vampyrmunnen med vitlök.

Detta förekom också i Östeuropa och Rumänien långt in på 1900-talet mot lik som man antog var vampyrer. I mitten på 1800-talet förbjöds en sed i England som sa att man skulle slå en påle genom hjärtat på självmördare. Tron på vampyrer lever kvar än idag och det finns även de som anser sig själva vara vampyrer.


Förklaringar i vår tid

Idag finns flera nya kunskaper och förklaringar på sådant som tidigare varit grundande för vampyrtro. Exempelvis finns en mycket sällsynt blodsjukdom som heter porfyri. Den har liknande symptom som beskrivits för vampyrer. En kemisk förändring i huden gör att huden bränns sönder av solljus. Av naturliga skäl stannar sådana personer inne och blir skygga för ljus och sol. Andra symptom för sjukdomen är blek hy, röda ögon och att tandköttet blottas.

Förr hände också att man antog folk vara döda, då de i själva verket kunde vara djupt medvetslösa. Att någon sedan såg en dödsförklarad person gräva sig ur en grav, gav naturligtvis knappast mindre tro på vampyrer. Ett annat känt faktum är att vissa kroppar inte ruttnar på en gång utan kan se normala ut flera år efter en begravning.Äkta vampyrer

Det existerar faktiskt verkliga vampyrer. I Sydamerika lever nämligen en fladdermus som livnär sig på blod. Den dricker blod i en mängd varje dygn motsvarande sin egen kroppsvikt. På dagen gömmer de sig i mörka grottor eller i ödsliga lador. På natten ger de sig iväg på jakt. Även om det händer att de ger sig på människor, är det oftast kor och andra djur i dess närhet som blir offer för blodsugarna.

Till sida 11

 
Kyrkans tro var då att brottslingar, våldsmän och även häxor alltid blev vampyrer efter döden.

Människan antog redan i tidernas begynnelse - då krigare dog av förblödning - att blod hade något med liv att göra....sensuellt skön...I boken förförde greven unga flickor, för att sedan dricka deras blod.


Enligt myten finns flera sätt att döda vampyrer...Tron på vampyrer lever kvar än idag......porfyri...


Förr hände också att man antog folk vara döda, då de i själva verket kunde vara djupt medvetslösa.

   Copyright © 2005 Thomas Morin
mas Morin